Προκηρύξεις / Προσκλήσεις

Απόσπασμα ΔΣ 2η επαναπροκήρυξη βοηθητικό προσωπικό iCBA

By Ιούλιος 8, 2020Απρίλιος 26th, 2021No Comments

Κήρυξη ως άγονη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση βοηθητικού διοικητικού προσωπικού του έργου και επαναπροκήρυξή της- Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης.

Συνημμένα το Απόσπασμα Πρακτικού Απόσπασμα 156 ΔΣ_2η Επαναπροκήρυξη βοηθητικό_icba

Leave a Reply


Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.