Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

17/01/2020 – Διορισμός νέου ΔΣ της ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με την με αριθμ. 163/14.01.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 24/17.01.2020) διορίζεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε. 

Λουφάκης Κυριάκος του Μιχαήλ

Πρόεδρος

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου

Μέλος

Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, τέως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως εκπρόσωπος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., με αναπληρωτή τον Τζοβάρα Δημήτριο του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθυντή Κεντρικής Διοίκησης (Κ.Δ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Μυλωνάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου

Μυλωνάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου

Μέλος

Μυλωνάς Γεώργιος του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Γεωργίου Χρήστο του Ευαγγέλου, Διευθυντή Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΕ.

Χατζηδημητρίου Ιωάννης του Αθανασίου

Χατζηδημητρίου Ιωάννης του Αθανασίου

Μέλος

Χατζηδημητρίου Ιωάννης του Αθανασίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου - Επίτιμο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με αναπληρωτή τον Κετικίδη Παναγιώτη του Χαραλάμπους, Καθηγητή - Επίτιμο Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ.

Τζόλλας Νικόλαος του Μιχαήλ

Τζόλλας Νικόλαος του Μιχαήλ

Μέλος

Τζόλλας Νικόλαος του Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον Δωρή Σωκράτη του Στυλιανού, Περιφερειακό Σύμβουλο.

Παπαϊωάννου Νικόλαος του Γεωργίου

Παπαϊωάννου Νικόλαος του Γεωργίου

Μέλος

Παπαϊωάννου Νικόλαος του Γεωργίου, Πρύτανης του ΑΠΘ και Καθηγητής α' βαθμίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., ως εκπρόσωπος του Α.Π.Θ., με αναπληρωτή τον Σεφερλή Παναγιώτη του Γεωργίου, Πρόεδρο και Καθηγητή α' βαθμίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.