Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας είναι ο διαχειριστής της προ-θερμοκοιτίδας νεοφυούς επιχειρηματικότητας OK!Thess.

Μετεξέλιξη του Thessmart INNOHUB, μιας πρωτοβουλίας της ΑΖΚ, αποτέλεσε η προ-θερμοκοιτίδα ΟΚ!Thess. Η προ-θερμοκοιτίδα του ΟΚ!Thess  αποτελεί μια ευρύτερη συνεργατική δομή με διεθνή υποστήριξη, η οποία υποδέχεται τις ιδέες νέων επιστημόνων- ερευνητών που θέλουν να προχωρήσουν στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (Startups) και στη συνέχεια τροφοδοτεί τις θερμοκοιτίδες που λειτουργούν στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας με ώριμες πρωτοβουλίες, ικανές να αναζητήσουν εξωτερική χρηματοδότηση.

Στο OK!Thess, μαζί με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση του εγχειρήματος, συμμετέχουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος  με στόχο να δημιουργηθεί ένα επίκεντρο για το Οικοσύστημα Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, ανοιχτό σε όλους τους φορείς της πόλης. Η χρηματοδότηση της δράσης προέρχεται από την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το ΟΚ!Thess σε αριθμούς μέχρι σήμερα:
11
107
330
30
380
2.8
100
Κύκλοι

Προγραμμάτων επιτάχυνσης

Συμμετέχουσες ομάδες

Νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Startups)

Μέλη 

Επιχειρηματικών ομάδων εκπαιδεύτηκαν

Εταιρείες

Στην αγορά

Παρουσιάσεις
Εταιρειών σε επενδυτές
 εκατ. € 

Κεφάλαια Ρίσκου και επιχορηγήσεις

Θέσεις

Εργασίας

OK!THESS

Διεύθυνση
Κομοτηνής 2, 546 55
Είσοδος: Κυδωνιών & Μαρίας Κάλλας 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Website: https://okthess.gr/ 

same page: from iTRUST

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας είναι ο διαχειριστής της προ-θερμοκοιτίδας νεοφυούς επιχειρηματικότητας OK!Thess.

Μετεξέλιξη του Thessmart INNOHUB, μιας πρωτοβουλίας της ΑΖΚ, αποτέλεσε η προ-θερμοκοιτίδα ΟΚ!Thess. Η προ-θερμοκοιτίδα του ΟΚ!Thess  αποτελεί μια ευρύτερη συνεργατική δομή με διεθνή υποστήριξη, η οποία υποδέχεται τις ιδέες νέων επιστημόνων- ερευνητών που θέλουν να προχωρήσουν στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (Startups) και στη συνέχεια τροφοδοτεί τις θερμοκοιτίδες που λειτουργούν στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας με ώριμες πρωτοβουλίες, ικανές να αναζητήσουν εξωτερική χρηματοδότηση.

Στο OK!Thess, μαζί με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση του εγχειρήματος, συμμετέχουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος  με στόχο να δημιουργηθεί ένα επίκεντρο για το Οικοσύστημα Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, ανοιχτό σε όλους τους φορείς της πόλης. Η χρηματοδότηση της δράσης προέρχεται από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το ΟΚ!Thess σε αριθμούς μέχρι σήμερα:

11 Κύκλοι του προγράμματος επιτάχυνσης

107 συμμετέχουσες ομάδες νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Startups)

330 μέλη επιχειρηματικών ομάδων εκπαιδεύτηκαν

30+ εταιρείες στην αγορά

380 παρουσιάσεις εταιρειών σε επενδυτές

2,8 εκατ. ευρώ κεφάλαια ρίσκου και επιχορηγήσεις

11 Κύκλοι του προγράμματος επιτάχυνσης

100+ θέσεις εργασίας

OK!THESS

Διεύθυνση
Κομοτηνής 2, 546 55
Είσοδος: Κυδωνιών & Μαρίας Κάλλας 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Website: https://okthess.gr/