Η Ομάδα Μας

Η Ομάδα της ΑΖΚ αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το προσωπικό της.

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΖΚ

Κώστας Τραματζάς

Γενικός Διευθυντής

Λήδα Παπατζήκα

Στέλεχος Επικοινωνίας

Δήμητρα Ιορδανίδου

Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Θεοδούλη [Λία] Τερζίδου

Στέλεχος Πληροφορικής

Δημήτρης Δοϊνάκης