Η Φιλοσοφία μας

Βασικός στόχος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας είναι η υποβοήθηση και υποκίνηση ερευνητικών δράσεων από τις επιχειρήσεις. Παρόλο που η ΑΖΚ δεν αποτελεί ερευνητικό φορέα εντούτοις υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την μεταφορά τεχνολογίας από τον φορέα-δότη (πανεπιστήμιο - ερευνητικό κέντρο) στον φορέα-δέκτη (επιχείρηση).

Σημασία

Η μεγάλη σημασία αυτών των μηχανισμών για τις επιχειρήσεις, οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούν ένα γρήγορο και σχετικά χαμηλού κόστους μηχανισμό απόκτησης τεχνολογίας ο οποίος είναι πολύ κρίσιμος, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στηρίζουν τον ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην καινοτομία.

Ερευνητικές Συνέργειες

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ενισχύονται ιδιαίτερα όταν υπάρχει φυσική γειτνίαση των χώρων εργασίας των αντίστοιχων ομάδων. Η φιλοξενία τμημάτων R&D στον ίδιο φυσικό χώρο επιταχύνει, διευκολύνει και τελικά βελτιστοποιεί τους μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας, οδηγώντας σε ανταγωνιστικά προϊόντα.